Studielånet ger alla en chans

Studielånet ger alla en chans

 

I många länder kan högre utbildning vara riktigt dyr. Det är något som ökar klassklyftorna eftersom ungdomar från mindre välbärgade hem inte ges samma chanser som andra. I Sverige har vi ett system med studiebidrag och studiemedel som ger alla en chans att plugga, och goda möjligheter för att senare betala tillbaka lånet. Det här är något som vi svenskar kan vara mycket nöjda med. Idag kan du söka studiemedel upp till 54 års ålder. Det är en mycket högre gräns än i många andra länder som ger ut studiestöd.

Studielånets historia

Det första svenska studielånet betalades ut redan år 1919. Det är alltså en mycket lång tradition det är fråga om. Villkoren har hunnit förändras många gånger under årens lopp. Det var länge fråga om ett behovsprövat lån, och det var först år 1957 som det allmänna studiestödet infördes. Det innebär att alla, precis som idag, har rätt till studiestöd – oavsett vilken inkomst föräldrarna har. Den senaste större förändringen av studiemedlen i Sverige är ett särskilt studiestartsstöd som en extra hjälp för dem med mycket låg utbildningsbakgrund.

En viktig del av statens utbildningspolitik

Studiestödet är till stora delar statsfinansierat och lika för alla. Om du har särskilda behov, som till exempel om du är småbarnsförälder, kan studiestödet påverkas för att ytterligare öka dina möjligheter att skaffa en utbildning. Studiestödet betraktas inte som en ren hjälpinsats utan det är bra för Sverige att många väljer att satsa på eftergymnasiala studier. Man brukar säga att det handlar om landets kompetensförsörjning. Svenska företag, myndigheter och organisationer måste kunna lita på att de har en jämn tillgång på kvalificerad personal, och där spelar utbildningssystemet i landet en viktig roll. Precis som studielånet, som alltså är en slags investering som staten gör i svenskarnas utbildningsnivå.

Betalningsvillkoren är förmånliga

Studiestödet, alltså studiebidrag + studielån, är utformat för att ge en intäkt som man kan leva hyggligt på som student. Lånedelen har generösare återbetalningsvillkor än de flesta andra typer av lån. Även om du kan klara dig på bidragsdelen och lite extrajobb är vår rekommendation att man ska ta lånet också. Särskilt om man går en utbildning som kommer att leda till jobb efter det att man är klar med den. Du kommer att förbättra dina chanser att göra bra studieresultat om du har en bra studentekonomi.

firmness