Studielånet ger alla en chans

Studielånet ger alla en chans

  I många länder kan högre utbildning vara riktigt dyr. Det är något som ökar klassklyftorna eftersom ungdomar från mindre välbärgade hem inte ges samma chanser som andra. I Sverige har vi ett system med studiebidrag och studiemedel som ger alla en chans att plugga, och goda möjligheter för att…

Klarar ni en ränteökning?

Samhällsekonomin påverkas av bolånen

  Ekonomi kan sägas vara flera skeenden och processer som påverkar varandra både globalt och lokalt. En ekonomisk variabel som har mycket stor effekt på både privatpersoners ekonomi och på samhällsekonomin i stort, är på vilken nivå bolåneräntan ligger. I den här texten ska vi förklara hur det kan vara…

firmness